Close to Folk - Sinfonia Cymru & Kabantu


Book Online See All Events

Upcoming Showings

Synopsis

£16 Full (£12 Concession)

Blurring boundaries and borders, inspired by the music and poetry of Wales and the UK.

World music collective Kabantu joins forces with innovative Welsh chamber orchestra Sinfonia Cymru to blur the boundaries between genres, taking inspiration from the music and poetry of Wales and the rest of the UK. 

Featuring brand new music, written and devised by the players from both ensembles, including new versions of the songs Sospan Fach, Suo Gan and Dafydd y Garreg Wen, Close to Folk is a stunning celebration of people and culture.

The two ensembles forge in this collaboration to unravel new marriages of music from around the globe, celebrating the space where different cultures meet. This is autonomous music, bridging orchestral and traditional folk music with an open book of genres and countries. An egalitarian, collaborative and creative process, bypassing the conductor and composer to give the music back to the musicians, this new sound world defies genre and embraces sheer joy in music from all over the globe.

photo credit: Kirsten McTernan 


Cymylu terfynau a ffiniau, wedi’i ysbrydoli gan gerddoriaeth a barddoniaeth Cymru a’r DU

Mae’r grŵp cerddoriaeth rhyngwladol, Kabantu, yn ymuno gyda cherddorfa siambr arloesol o Gymru, Sinfonia Cymru, er mwyn cymylu’r ffiniau rhwng genres, gan gael eu hysbrydoli gan gerddoriaeth a barddoniaeth Cymru a gweddill y DU. Bydd yn cynnwys cerddoriaeth newydd sbon, wedi’i chyfansoddi gan gerddorion o’r ddau ensemble, gan gynnwys fersiynau newydd o’r caneuon Sosban Fach, Suo Gân a Dafydd y Garreg Wen. Mae Close to Folk yn ddathliad rhyfeddol o bobl a diwylliant. 

Mae’r ddau ensemble yn dod ynghyd i ddatgelu cyfuniadau newydd o gerddoriaeth o bedwar ban byd, gan ddathlu’r gofod lle mae gwahanol ddiwylliannau’n cwrdd. Cerddoriaeth ymreolus yw hon, sy’n pontio cerddoriaeth gerddorfaol a cherddoriaeth werin draddodiadol gyda llyfr agored o genres a gwledydd. Mae’n broses gyfartal, gydweithredol a chreadigol, sy’n osgoi’r arweinydd a’r cyfansoddwr yn llwyr i ddychwelyd y gerddoriaeth i’r cerddorion, i greu byd newydd o sain sy’n mynd y tu hwnt i genre ac yn dathlu llawenydd pur mewn cerddoriaeth o bedwar ban byd.

 

Book Tickets


Explore more Events