Wyeside Arts Centre

The Tom a Twm Project
The Myth and the Man

The Tom a Twm Project - The Myth and the Man

… an investigation into the life and work of TJ Llewelyn Prichard.
Produced by Rebbecca Ray, Community Arts Manager, Wyeside Arts Centre, in partnership with Builth Wells High School

National Library of Wales

The first published Welsh novel, The Adventures and Vagaries of Twm Siôn Catti , immortalised the mythic figure of Twm, inextricably intertwining fact and fiction. The novel’s author was a man no less fascinating. The life-story of the Builth Wells poet TJ Llewelyn Prichard and the enduring character he set in our national consciousness tell two very different sides of the same tale.

In June 2015 Wyeside Arts Centre and Builth Wells High School began an investigation into the life and work of this seminal local author.

The partnership project brought together learners and creators of all ages, combining arts and heritage in a historically rich, thought provoking examination of themes that remain relevant today.

Working with leading UK scholars, local and regional heritage societies, actors, teachers and young people, the project’s initial phase focused on discovery. Encompassing a series of visits, events and workshops, it aimed to build an understanding of the myth of Twm Siôn Catti, and of the writer who dedicated his life to its preservation.

The project’s second phase offered the students an opportunity to retell these stories themselves. Led by highly experienced youth theatre creators, Builth Wells High School joined with Wyeside in devising, producing and performing Tom a Twm, an original play exploring the intertwined lives of TJ Llewelyn Prichard and Twm Siôn Catti.

Tom a Twm premiered at Wyeside’s Inside Out festival, from 22nd to the 24th April 2016 then toured to the Willow Globe at Llanwrthwl and CARAD at Rhayader.

Wyeside is grateful to the Arts Council of Wales, Heritage Lottery Fund for their generous support of Tom a Twm.

Read about the project here: https://issuu.com/wyesideartscentre/docs/tom_a_twm._english


Prosiect Tom a Twm – Y Dyn a’r Chwedl

… ymchwiliad i fywyd a gwaith TJ Llewelyn Prichard.
Cynhyrchwyd gan Rebbecca Ray, Rheolwr Celfyddydau Cymunedol, Canolfan Celfyddydau Wyeside, mewn partneriaeth gydag Ysgol Uwchradd Llanfair-ym-Muallt.

Yn sgil cyhoeddi’r nofel gyntaf, The Adventures and Vagaries of Twm Siôn Cati , roedd Twm yn ffigur anfarwol yn hanes Cymru, gyda chysylltiad anorfod rhwng y ffeithiau a’r ffuglen. Roedd awdur y nofel yr un mor ddiddorol â’i bwnc. Mae hanes bywyd y bardd o Lanfair-ym-Muallt, TJ Llewelyn Prichard ac effaith ei gymeriad ar ymwybyddiaeth y genedl yn olrhain dwy agwedd hollol wahanol ar yr un stori.

Ym mis Mehefin 2015 cychwynnwyd ymchwiliad i fywyd a gwaith yr awdur lleol arloesol hwn gan Ganolfan Celfyddydau Wyeside ac Ysgol Uwchradd Llanfair-ym-Muallt.

Trwy’r bartneriaeth, daeth dysgwyr a doniau creadigol o bob oed ynghyd, gan gyfuno’r celfyddydau a threftadaeth mewn prosiect hynod gyfoethog a diddorol o safbwynt hanesyddol, oedd yn ystyried themâu sy’n berthnasol hyd heddiw.

Roedd cyfnod cychwynnol y prosiect yn canolbwyntio ar ddarganfod yr hanes trwy weithio gydag ysgolheigion blaengar y DU, cymdeithasau treftadaeth lleol a rhanbarthol, actorion, athrawon a phobl ifanc. Trwy gyfres o ymweliadau, digwyddiadau a gweithdai, y nod oedd deall chwedl Twm Siôn Cati, a’r llenor oedd wedi ymroi i gadw’r hanes ar gof.

Yn ystod ail gyfnod y prosiect, cafodd myfyrwyr cyfle i ailddweud y straeon yn eu ffordd eu hunain. Dan arweiniad creawdwyr theatr ieuenctid profiadol, daeth Ysgol Uwchradd Llanfair-ym-Muallt a Wyeside ynghyd i ddyfeisio, cynhyrchu a pherfformio drama wreiddiol Tom a Twm, oedd yn ystyried bywydau TJ Llewelyn Prichard a Twm Siôn Cati.

Dangoswyd Tom a Twm yng ngŵyl Wyeside Tu Chwith, rhwng 22 - 24 Ebrill 2016, ac wedyn aeth ar daith i ‘Willow Globe’ yn Llanwrthwl a CARAD yn Rhaeadr Gwy.

Mae Wyeside yn dymuno diolch i Gyngor Celfyddydau Cymru a Chronfa Dreftadaeth y Loteri am eu cefnogaeth hael ar gyfer prosiect Tom a Twm.

Darllenwch am y prosiect yma: https://issuu.com/wyesideartscentre/docs/tom_a_twm._cym